Fire stationer på Vejen fra Store Bro i Næstved til Herlufsholm

v. Palle Birk Hansen

Næstved Museum har i 2009 og 2010 erhvervet 3 interessante kunstværker, som sammen med et auktionskøb fra 1972 beskriver livsnerven mellem Næstved og benediktinerklostret Skovkloster, siden 1560 godset og kostskolen Herlufsholm. Denne vej har været den daglige forbindelse mellem den gamle købstad og klostret/godset gennem 875 år! Nu kendt som Åstien, tidligere delvis sammenfaldende med Trækstien, hvor hestene trak prammene op til Tystrup Sø som led i Danneskiold-Samsøes Kanal i 1800-årene.

 

Maleri: Udsigt fra Åstien

Det første billede er malet af Aage Bertelsen (1873-1945), som har placeret sig på Åstien ud for Lille Næstved og malet udsigten til Birksteds Købmandsgaard, Sct. Peders Kirke og Store Bro. Billedet er malet i 1891, da Aage kun var 18 år gammel. Han har studeret den nyeste franske malerkunst og fanget det flimrende lys over Susåen, træerne og de røde tage i byen.

Museet købte billedet NÆM 1972:156 på auktion hos Bruun Rasmussen i 1972.

 

Maleri: Udsigt fra Kranøen

Anden station er malet af Aage Bertelsens fader, Herlufsholms tegnelærer Rudolf Bertelsen (1828-1921). Han har en sommerdag i slutningen af 1800-årene placeret sit staffeli på spidsen af Kranøen og malet udsigten over vaskepladsen neden for Lille Næstved. Også den gamle Bertelsen har kigget dybt i fransk malerkunst, og vi fornemmer nok her forudsætningen for impressionisterne.

I den realistiske maleteknik med den klare himmel med skyerne, der spejler sig i vandet, er der stærk inspiration at spore fra en fransk maler som fx Corot (1796-1875). Fokuspunktet i billedet er den store tunge balje med vaskebrættet, som står og venter på vaskekonen, og baggrunden for sceneriet er Åstien med den unge allé og husene i Lille Næstved. Til højre i billedet finder man stedet, hvor Aage malede sit billede af Store Bro i 1891.

Museet købte billedet NÆM 2009: 285 på auktion hos Bruun Rasmussen i oktober 2009.

 

Maleri: Fra Åstien

Så springer vi længere mod nord ad Åstien. Vi er nu inde i skoven, hvor Aage Bertelsen i 1911 fanger stemningen en hed sommerdag. De unge træer rækker sig mod lyset mellem de gamle stammer. Her udfolder Aage Bertelsen sin indlevelse i den franske impressionisme for fuld styrke. Det flimrende sollys langs stien, oplevet på baggrund af sommermørket i den dybe skov, er fastholdt, så vi føler, vi selv står midt i heden og længes efter at se, hvad der skjuler sig bag det næste knæk på stien.

Museet har netop købt billedet NÆM 2010:023 på auktion hos Bruun Rasmussen i marts 2010.

 

Maleri: Herlufsholm

Den sidste station bringer os ud til Herlufsholm. Her stod Svend Hammershøi (1873-1948) en sommerdag omkring 1900 nede ved Susåen og så op mod Avlsgårdens stråtage og sydsiden af Herlufsholms Skolebygning fra 1854, før den fik sin tilbygning i 1903. Hovedmotivet i billedet er en stor pil, som siden er gået til af ælde.

Billedet er typisk for Svend Hammershøis motivverden. Han koncentrerer sig ofte om en levende vækst som det kæmpestore træ, men på baggrund af et stykke arkitektur, her Skolebygningen. I modsætning til de øvrige værker, som er malet i olie på lærred, så er dette billede tegnet/malet med blyant, pastelkridt og akvarel på papir. Det er at betragte som en skitse forud for et maleri, men er også et selvstændigt kunstværk.

Museet har erhvervet skitsen NÆM 2009:248 ved auktion hos Bruun Rasmussen i juli 2009.

Sammenlagt danner de fire værker en suite til belysning af en vigtig færdselsåre mellem by og kloster/gods gennem foreløbig 875 år!

Den finansielle baggrund for disse erhvervelser er Næstved Museums gavefond, hvis afkast giver museet mulighed for sådanne vigtige indkøb. Vi sender en venlig tanke til donatorerne.