Søndagsarbejde i Rønnebæk!

Dette maleri af den ikke særlig kendte maler Svend Thorsø viser sig at være en parafrase over et maleri af H. A. Brendekilde (1857-1942): "Søndagsarbejde - Landsbyen Rønnebæk ved Næstved" uden kendt datering.

Maleri af Svend Thorsø 

En besynderlighed ved sagen er, at Thorsøs motiv er spejlvendt i forhold til Brendekildes motiv (som vi dog foreløbig kun kender i en reproduktion, der i princippet kan være spejlvendt!).

Som maler kan Thorsø vel ikke måle sig med Brendekilde, men Thorsø har anvendt næsten alle Brendekildes elementer såsom alle husene inklusive det lille, hvide lokum med gotisk kirkevindue og det modstående bræddelokum bag brøndkasse af træ. Til gengæld har Thorsø udeladt dels den rygvendte mand med kartoffelspanden, dels brøndens vippeværk med dets liniespil. På den måde har Thorsø skabt større enkelhed i billedet og kan dermed koncentrere sig om den lille centrale farvefortælling: pigens røde kjole mod husmurens solskinsgule kalk (desværre kender vi endnu ikke farverne i Brendekildes billede).
Thorsø har understreget idyllen ved at øge antallet af tørstige stokroser, som har den praktiske funktion at holde fodremmen tør på bindingsværkshuse. At de så samtidig pynter, se det er jo kun et ekstra plus!

Maleriet fortæller os om en svunden tid med køkkenurter i snorlige rækker og om det delte arbejde mellem den voksne, der graver, og barnet, der samler rodfrugterne i den bødkrede spand. Titlen Søndagsarbejde hentyder til, at kartoffelopgravningen er en form for let arbejde, som man kunne acceptere på en søndag.

Brendekilde har formodentlig malet sit billede omkring 1900. Thorsø har malet sin parafrase væsentlig senere, måske i 1940erne.

Maleriet NÆM 2007:203 er en gave fra en familie med rødder på Næstved-egnen.

 

Maleri "Søndagsarbejde" af Brendekilde
Brendekildes Billede