Kirkepladsen

Sct. Peders Kirkeplads skildret i 2 malerier fra 1. halvdel af 1800-tallet

Just Michael Hansen: Pølsestrædet / Sct. Peders Kirkeplads 

Just Michael Hansen (1812-1891): 
Pølsestrædet / Sct. Peders Kirkeplads
1833, olie på lærred

Udsigt fra Gøyernes Gård, hvor malerens familie boede.
Til venstre ses Sjællandske Lansenér-regiments Sygehus.
For enden af gaden ligger den kommunale skole Friskolen.
Til højre ses Sct. Peders Kirkes korparti med sidekor, 
som blev fjernet i 1883-85, 
og foran dette en siden nedrevet husrække langs kirkegårdsmuren.
På gaden ses maleren selv med staffeli og malerkasse.

Ukendt kunstner: Sct. Peders Kirkeplads / Vinhusgade

Ukendt kunstner: 
Sct. Peders Kirkeplads / Vinhusgade
ca. 1825, olie på lærred

Udsigt fra Sjællandske Lansenér-regiments Sygehus mod vest.
Til venstre ses to nu nedrevne huse på Sct. Peders Kirkegård, 
bag dem Vinhuset i bindingsværk.
Til højre ses det gulkalkede Gamle Rådhus fra den sene middelalder
og den gråkalkede bindingsværksgård fra 1606, 
begge bygninger er siden renset ind til de røde mursten.