By og Land - malerier fra museets samlinger

[Introduktion] [Thumbnail oversigt] [Kunstner/Titel oversigt]


Introduktion
v. Marie Filskov

Næstved Museum har gennem mange år opbygget en samling af malerkunst med lokale motiver og som oftest udført af lokale kunstnere. Enkelte af billederne er malet af kunstnere, som i perioder har opholdt sig i Næstved og omegn. En del af værkerne er skænket af gavmilde givere, andre værker er erhvervet fra private, fra antikvitetshandlere eller på auktioner.

 Stederne, hvor kunstnerne har færdedes og malet, kan vi stadig betræde i mere eller mindre ændrede terræner. Funktioner, der er knyttet til disse steder, fx købmandshverv, varesejlads, teglværker, udnyttelse af vand- og vindkraft, kan vi stadig finde spor af.

Her står det unikke bygningsværk Sct. Peders Kirke som et stabilt knudepunkt i udstillingen. Kirken står i store træk i den udformning, som den har haft i 600 år, hvorimod de tilstødende omgivelser har ændret sig løbende. Kirkegård og tilstødende husrække er fjernet i 1840erne.
Næstved var som købstad inddelt i fjerdinger, der alle grænsede op til Sct. Peders Kirkeplads, som udgjorde byens hjerte. Derfor er Sct. Peders Kirke et oplagt afsæt for en vandring gennem Næstved og Susålandet. Fra dette centrum i byen kan vi bevæge os ud i det omgivende landskab: over til bydelen Lille Næstved, langs Susåen til Appenæs og videre til Karrebæk Fjord, Karrebæk, Karrebæksminde og kysten. Vi kan tage en afstikker til bakkelandet mod øst, og endelig kan vi besøge landskaberne ved Næsby mod nord.

Igennem denne vandring slår os en fascination af selve landskabet i møde. Landskabsbillederne changerer gennem de forskellige kunstneres temperamenter og gennem de steder og årstider, de har krydset. Billederne viser stemningsmættede landskaber, fyldt af liv, lys og kraft - over en periode på ca. 180 år, fra 1830erne til i dag.
Igennem billedrækken kan vi følge sporet fra guldalder over naturalisme til impressionismens lys og luft og hen mod ekspressionismen og modernismens opstykning af landskabsmotivet i farveklingende flader. Hertil kommer, at enkelte af de kunstnere, som optræder med flere billeder, udviser variationer. Dels maler de over en længere periode, dels kalder de forskellige motiver på varierende udtryksmåder.

Læs mere om malerierne her
(pdf-katalog fra udstilling i Boderne maj-aug 2009)