Møller i Næstved Kommune

Forside | Vælg fra kort | Vælg fra liste

 

Helledes Mølle

Udskrift af mølleregistrant

Art:Vandmølle
Adresse:Bækkeskov Stræde
Sogn:Snesere, før 1867 Everdrup
Herred:Bårse
Amt:Gl. Præstø
Kommune:Fladså
Bygget:Før 1688
Nedlagt:
Nedrevet/brændt:
Historien:Lille mølle med lille overfaldshjul, kværn og dam. Møllen kan kun male lidt i våde somre
Kilder:Målebordsblad 1890, Trap Danmark 1921, kort 1777, Peter Jensen 1883 s. 269
Foto:  
Kort:Klik for kortudsnit
 
Spor:Ingen synlige spor efter denne mølle.