kirke-oversigt

Titel-oversigt | Thumbnail-oversigt

Kirke: Sct. Mortens

 1. Sct.Mortens Kirke set fra sydøst.
 2. Kirken set fra nordvest.
 3. Kirken set fra nordøst.
 4. Kirken set fra sydøst.
 5. Kirkens kor med høje slanke vinduer.
 6. På korets sydside ses et portalfremspring. I dette....
 7. Korets tredelte østvindue.
 8. Kirkens tårn fra 1400-årene. (fig.1)
 9. Kirkens tårn fra 1400-årene. (fig.2)
 10. Kirkens sydvendte våbenhus er fra restaureringen 1....
 11. Tårnets trappehus er placeret ved sydøsthjørnet. I....
 12. Den kløverformede blænding på korets sydside.
 13. Tilmuret vindue ved det sydvendte våbenhus.
 14. Tilmuret vindue på nordsiden af kirken. (fig.1)
 15. Tilmuret vindue på nordsiden af kirken. (fig.2) D....
 16. Blændingssystem på det nordvendte våbenhus (1857-5....
 17. Tårnet har et frisefelt og over dette spidsbuede h....
 18. Blændingssystem på det sydvendte våbenhus.
 19. Det sydvendte våbenhus har glaserede sten over dør....
 20. Savskifte.
 21. Tårnet har på de tre sider spidsbuede tvilling-gla....
 22. Et af de todelte vinduer.
 23. Det tredelte østvindue med rundede formsten i vind....
 24. Vindue i våbenhuset.
 25. Den sydvendte våbenhusindgang.
 26. Signet som relief på det nu lukkede våbenhus.
 27. Kirkeurets vestvendte urskive.
 28. Vindfløj med årstallet 1775.Minder med dens opadve....
 29. Vindfløj - vejrhane.
 30. Et på trappehuset udhugget hoved (?)
 31. Spildevandssten (Piscina) på korets østmur.
 32. Syldsten med skåltegn, på østsiden af koret.
 33. Mindesten over faldne fra treårskrigen og fra 1864....
 34. Mindesten over faldne fra treårskrigen og fra 1864....
 35. Den ene af kirkens tre klokker.
 36. Den anden af kirkens tre klokker, støbt 1521.
 37. Klokke fra 1521 - detalje. Relief af Maria med ba....
 38. Klokke fra 1521 - detalje. Relief af Sct.Morten i....
 39. Kirkens tredje klokke.
 40. Håndværkere har i tidens løb sat deres præg over h....
 41. "Håndværker-minde".
 42. "Håndværker-minde".
 43. "Håndværker-minde".
 44. "Håndværker-minde".
 45. "Håndværker-minde".
 46. "Håndværker-minde".
 47. Fra kirkens "Museum".
 48. Fra kirkens "Museum".
 49. Fra kirkens "Museum".
 50. Fra kirkens "Museum".
 51. Fra kirkens "Museum".
 52. Fra kirkens "Museum".
 53. Del af lem eller dør.
 54. Gasmaske - model 1938.
 55. Papmache-engel.
 56. Ringerregulativ.
 57. I skibets nordvestlige hjørne, over hvælvene, ses ....
 58. Trækrude fra 1850. Har siddet i koret.
 59. Tårnurets værk. Antagelig Johan Diderick Galle, 17....
 60. Gravsten brugt som gulvbelægning i tårnrummet.
 61. Alterparti.
 62. Altertavle. Abel Schrøder d. Yngre - 1667.
 63. Alterbordets antependium.
 64. Bibel på alterbordet.
 65. Alterstage, udført af Jørgen Ballerup, 1994. (De g....
 66. Alterskranke - detalje.
 67. Altertavle - detalje. Opstandelsen - Kristus med ....
 68. Altertavle - detalje. Signaturen AS (Abel Schrøde....
 69. Altertavlens nordre sidevinge.
 70. Altertavlens søndre sidevinge.
 71. Altertavle - detalje.
 72. Altertavle - detalje.
 73. Altertavle - detalje.
 74. Altertavle - detalje.
 75. Altertavle - detalje. Nadveren.
 76. Altertavle - detalje. Korsfæstelsen.
 77. Altertavle - detalje. Gravlæggelsen.
 78. Altertavle - detalje. Fodtvætningen.
 79. Altertavle - detalje.
 80. Altertavle - detalje.
 81. Altertavle - detalje.
 82. Altertavle - detalje.
 83. Altertavle - detalje.
 84. Altertavle - detalje.
 85. Altertavle - detalje.
 86. Altertavle - detalje.
 87. Altertavle - detalje.
 88. Altertavle - detalje.
 89. Altertavle - detalje.
 90. Altertavle - detalje.
 91. Altertavle - detalje.
 92. Altertavle - detalje.
 93. Altertavle - detalje.
 94. Prædikestol og lydhimmel. Abel Schrøder den Ældre,....
 95. Prædikestol. Abel Schrøder den Ældre, 1602.
 96. Prædikestol - detalje. Kasetteprydet vedhæng med ....
 97. Prædikestol - detalje. Kasetteprydet vedhæng med ....
 98. Prædikestol - detalje. Kasetteprydet vedhæng med ....
 99. Prædikestol - detalje. Kasetteprydet vedhæng med ....
 100. Prædikestol - detalje. Kasetteprydet vedhæng med ....
 101. Prædikestol - detalje. Kasetteprydet vedhæng med ....
 102. Prædikestol - detalje. Fremstillingsår.
 103. Prædikestol - detalje.
 104. Prædikestol - detalje. Kronet skjold med sammensk....
 105. Prædikestol - detalje.
 106. Prædikestol - detalje.
 107. Prædikestol - detalje.
 108. Prædikestol - detalje.
 109. Prædikestol - detalje. Et i 1859 tilføjet fag til ....
 110. Prædikestol - detalje.
 111. Prædikestol - detalje.
 112. Prædikestol - detalje.
 113. Prædikestol - detalje.
 114. Prædikestol - detalje.
 115. Lydhimmel.
 116. Lydhimmel - detalje.
 117. Lydhimmel - detalje. Topspir med topkartouch, JHS....
 118. Døbefont i malm fra 1515. Sandsynligvis af den sy....
 119. Døbefont - detalje.
 120. Dåbsfad. Sydtysk arbejde. Gravering:"Jomfru Anne ....
 121. Korbuekrucifiks. Sengotisk ca. 1520.
 122. Korbuekrucifiks - detalje.
 123. Korbuekrucifiks - detalje.
 124. Korbuekrucifiks - detalje.
 125. Korbuekrucifiks - detalje.
 126. Korbuekrucifiks - detalje.
 127. Herskabsstol - ca. 1600. Eskil Gøye og Sibylle Gyl....
 128. Herskabsstol - detalje.
 129. Herskabsstol - detalje - med årstallet 1598.
 130. Herskabsstol. Slægterne Galde og Skell samt Bille....
 131. Herskabsstol - detalje.
 132. Herskabsstol - detalje.
 133. Stolestader.
 134. Stolestadegavl.
 135. Stolestadegavl - detalje.
 136. Epitafium, formodentlig over Hans Svart - ca. 1630....
 137. Epitafium - ca. 1630 - detalje.
 138. Epitafium over Joh. Albertsen Korff - 1661. Ramme....
 139. Epitafium - 1661 - detalje.
 140. Epitafium - 1661 - detalje.
 141. Epitafium - 1661 - detalje.
 142. Epitafium over Jens Andersen Aalborg - 1666. Næpp....
 143. Epitafium - 1666 - detalje.
 144. Epitafium - 1666 - detalje.
 145. Epitafium over sognepræst Gregers Christensen - 16....
 146. Epitafium - 1640 - detalje.
 147. Epitafium - 1640 - detalje.
 148. Mindetavle over faldne i 1864. Hænger i det nu luk....
 149. Mindeplade under mindetavlen over faldne i 1864.
 150. Gravsten over Engel Postfeld og hustruer - ca. 160....
 151. Gravsten over Engel Postfelds børn (døde under pes....
 152. Gravsten over Byskriver og Rådmand Rasmus Jensen -....
 153. Gravsten over Gertrud Hansdatter, død 1620.
 154. Gravsten over Ellen Jensdatter, Povel Hansen og de....
 155. Gravsten over Peder Tygesøn (død 1613) og hustru (....
 156. Gravsten fra slutningen af 1700-tallet.
 157. Gravsten over Anna Hansdatter, datter af Peder Gry....
 158. Gravsten med bomærke.
 159. Gravsten over Lauris Povelsøn. Første halvdel af 1....
 160. Gravsten over Margrete Frans Grobis - død 1593.
 161. Gravsten over Karen Klausdatter - død 1699.
 162. Gravsten over Margrete Jacobsdatter og Anne Jacobs....
 163. Gravsten over Hans Madssøn (død 1593), Povel Jensø....
 164. Gravsten over Birgete Peders Daater - død 1622.
 165. Gravsten over Tiill Brun (død 1588) og hustru Anne....
 166. Gravsten over Johan Albretsøn Korf - død 16(75) og....
 167. Gravsten over Johan Albretsøn Korf og hustru Sisel....
 168. Gravsten over Hans F.a.s.n (Fransen) - død 1565.
 169. Gravsten over Kirstine Galle - 157(-).
 170. Gravsten over Niels Nielsøn - 1631.
 171. Præstetavle.
 172. Præstetavle.
 173. Præstetavle.
 174. Kapellantavle.
 175. Lysekrone.
 176. Lysekrone skænket af Cidsel Jensdatter og ophængt ....
 177. Lysekron skænket af Cidsel Jensdatter - detalje.
 178. Nyere vægbelysning.
 179. Vægbelysning.
 180. Lysearm ved prædikestol - ca. 1600.
 181. Kragbånd.
 182. Spildevandssten (Piscina) i korets østende.
 183. Tilmuret vindue.
 184. Niche i koret.
 185. Ribbekonsol.
 186. Ribbekonsol.
 187. Ribber og konsol.
 188. Den nu lukkede opgang til tårnet.
 189. Dør til tårntrappe. Fyldingerne er genanvendt fra....
 190. Kalkmaleri. Kirkens værnehelgen, S.Martinus.
 191. Kalkmaleri i hvælvribbernes skæringsvinkler.
 192. Kalkmaleri.
 193. Kalkmaleri.
 194. Kalkmaleri.
 195. Kalkmaleri.
 196. Kalkmaleri.
 197. Udhugget stenhoved ved ribbekonsol.
 198. Udhugget stenhoved ved ribbekonsol.
 199. Udhuggede stenhoveder ved ribbekonsol.
 200. Præstestol - højrenæssance stil.
 201. Præstestol - detalje.
 202. Præstestol - detalje.
 203. Præstestol.
 204. Indskrifter i præstestol.
 205. Indsamlingsbøsser.
 206. Indsamlingsbøsse.
 207. Brev fundet i korbuekrucifiksets hoved ved den sen....
 208. Nummertavle.
 209. Nummertavle.
 210. Nummertavle - detalje.
 211. Nummertavle - detalje.
 212. Kopi af relief fra en af kirkens klokker (1512).
 213. Indskrift under klokkekopien.
 214. Kisteplade ophængt i skibet.
 215. Sidealtertavle fra 1526.
 216. Sidealtertavle fra 1526 med lukkede fløje.
 217. Sidealtertavle fra 1526 med åbne fløje.
 218. Kirkens gamle orgel.
 219. Kirkens nye orgel fra 1975, bygget af Th. Frobeniu....
 220. Skibet set fra koret.
 221. Koret set fra skibet.
 222. Grundplan. Målt af J.Tidemand-Dal, revideret af C....