Opslag fra arrangementskalenderen

Onsdag, den 19. april 2017, kl. 19.30 i Boderne
Generalforsamling i Næstved Museumsforening

INDKALDELSE

Ordinær generalforsamling i Næstved Museumsforening
Onsdag, den 19. april 2017, kl. 19.30 i Boderne, Sct. Peders Kirkeplads 8, Næstved

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Aflæggelse af beretning for det foregående år
 3. Aflæggelse af regnskab for det foregående år
 4. Orientering om Museum Sydøstdanmarks aktiviteter i det foregående år, planer for indeværende år samt orientering om Museum Sydøstdanmarks økonomi
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent for næste år
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent:
  Enkeltmedlemskab: 150,- kr.
  Husstandsmedlemskab: 210,- kr.
  Firmamedlemskab: med højst 9 ansatte: 500,- kr. med 10 eller flere ansatte: 1.000,- kr.
 7. Valg af bestyrelse
  På valg er: Lillian Kristensen, der ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Annelise Hopff.
  Nanna Kaustrup Jeppesen, er villig til genvalg
 8. Valg af revisor
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Rørbech
 9. Valg af et medlem til bestyrelsen for Næstved Museums Gavefond
  På valg er Lillian Kristensen, der ikke ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Tove Dalby Johansen.
 10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et mindre traktement, hvorefter afdelingsleder Mette Bielefeldt Bruun vil fortælle om årets planer for Næstved Museum og status for Projekt Holmegaard. Der planlægges endvidere et indlæg om årets arkæologiske udgravninger.

Venlig hilsen
Næstved Museumsforening
Ole Madsen
formand

 

Se hele arrangementskalenderen